| Στόχοι    |   Αντικείμενο    |   Συντελεστές    |   Δικαιώματα 

 Αρχική 

 Επικοινωνία 

 Χάρτης της Σελίδας 

     
 

 Ελιά Αθηνάς

 
 
 
Η Ελιά της Αθηνάς

Μια αναφορά  στα  μνημειακά ελαιόδενδρα  δεν μπορεί  παρά να αρχίσει από την Ελιά της Αθηνάς. Το πιο γνωστό στον κόσμο ελαιόδενδρο  που η  μεταξύ μύθου και  πραγματικότητας  ιστορία του  δεμένη  με  την ιστορία των   μνημείων της Ακρόπολης και της ίδιας της Αθηνάς  το καθιστά ίσως το πιο  σημαντικό   μνημειακό  ελαιόδεντρο του κόσμου.
Η Ελια της Αθηνάς


Στο πρόσφατο βιβλίο της Τατιάνας Σταύρου  αναφέρεται: «Ητο κότινος αρχικώς η ελαία του Ερεχθείου; Ητο η πρώτη ήμερη ελιά, την οποία εμφύτευσε η Αθηνά υπέρ της πόλεως  της; Ητο το δόρυ της που το έμπηξε στο έδαφος θυμωμένη με τον Ποσειδώνα και φύτρωσε θαλλούς; Ητο η ίδια η Αθηνά , εμφανισθείσα υπό μορφή Ελαίας;  Η ελαία του Ερεχθείου εθεωρείτο ιερόν δένδρο και το λάδι της εχρησιμοποιείτο για την άσβεστη λυχνία της Αθηνάς. Όλβιος δε εθεωρείτο  εκείνος ο οποίος στεφανωνόταν με κλάδο της ελιάς αυτής όπως ο Αριστοφάνης μετά την θριαμβευτική παράσταση των «Βατράχων» του. Οι Αθηναίοι πλησίαζαν με ευλάβεια την ελιά του Ερεχθείου και έδεναν κορδελλάκια στα κλαδιά της, κρεμούσαν αναθήματα και καρπούς. Και όταν οι Πέρσες κατέκαυσαν   την Ελιά αυτή είδαν την επόμενη με έκπληξη να έχει  πετάξει βλαστάρι «ένα πηχυν».
Στην Ακρόπολη όμως επάνω αλλά και σε όλα τα ιερά της Αθηνάς υπήρχαν πάντοτε  ιερές ελιές (μορίες)  μερικά δε περιβαλλόταν από ολόκληρους ελαιώνες που αποτελούσαν τον σηκό. Τα κοιλώματα  κάθε ελιάς ήταν κόγχες στις οποίες τοποθετούσαν αναθήματα  

Αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ