| Στόχοι    |   Αντικείμενο    |   Συντελεστές    |   Δικαιώματα 

 Αρχική 

 Επικοινωνία 

 Χάρτης της Σελίδας 

     
 

 Ελιά Γέννας

 
 
 

ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ  ΕΛΙΑ - Καρδαμιανά – Δ.Δ. Γέννα - ΔΗΜΟΣ  ΣΥΒΡΙΤΟΥ

Το ελαιόδεντρο αυτό έχει ανακηρυχθεί  από τον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ)   σαν  «Μνημειακό» λόγω της ιδιαιτερότητας του σχήματος και  της αισθητικής του αναγλύφου    του κορμού του.
 Το Ελαιόδεντρο  αυτό που βρίσκεται στην θέση Καρδαμιανά του Δ.Δ. Γέννα του Δήμου  Συβρίτου (συντεταγμένες Ν 35ο 15,139 και ΕΟ 24ο 38, 607 και  υψόμετρο 387 m), ανήκει το 2008 στον Εμμ. Αντ. Σφακιανάκη  και είναι  ποικιλίας  Θρουμπολιάς   εμβολιασμένης  σε υποκείμενο  Αγριελιάς.
Ο κορμός του δέντρου έχει ειδικό σχήμα και ιδιαίτερη αισθητική.  Αρχικά δίδει εντύπωση τεσσάρων δέντρων πολύ κοντά μεταξύ τους. Εύκολα όμως διαπιστώνεται ότι  πρόκειται  περί ενός  δέντρου  με μεγάλη  κεντρική βάση από την οποία εκφύονται  τέσσερεις διαφορετικοί κύριοι βραχίονες, ενώ φαίνεται ότι υπήρχαν  και  άλλοι δύο οι  οποίοι έχουν αφαιρεθεί.
Ο κορμός του δέντρου σε ύψος 0,8m από το έδαφος έχει   μέγιστη διάμετρο (3,60m) και  περίμετρο 10,10.m ενώ στην βάση  του δέντρου έχει μέγιστη διάμετρο 3,90m και περίμετρο 16,70m. 

Αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ