| Στόχοι    |   Αντικείμενο    |   Συντελεστές    |   Δικαιώματα 

 Αρχική 

 Επικοινωνία 

 Χάρτης της Σελίδας 

     
 

 Ελιά Π. Ρουμάτων

 
 
 

ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ  ΕΛΙΑ - Παλαιών Ρουμάτων - ΔΗΜΟΥ  ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

Το ελαιόδεντρο αυτό έχει ανακηρυχθεί  από τον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ)   σαν  «Μνημειακό» λόγω των  μεγάλων διαστάσεων,   του εξωτερικού αναγλύφου  και  της μεγάλης εσωτερικής κοιλότητας (κουφάλας) που φέρει ο κορμός του αλλά και λόγω της  συσχέτισης του  με ιστορικά γεγονότα του χωριού των Παλαιών Ρουμάτων. 
Το Ελαιόδεντρο  αυτό βρίσκεται μέσα σε μια συστάδα αρκετών παλαιών ελαιόδεντρων  στον δρόμο προς την πλατεία του χωριού Παλαιά Ρούματα του Δήμου Βουκολιών (συντεταγμένες  Ν 35ο 24,110 και ΕΟ 23ο 46, 740 και υψόμετρο 348 m), ανήκει το 2008  στους κληρονόμους του Στυλιανού, Ν. Παπαδεράκη και  είναι  ποικιλίας Μαστοειδούς που τοπικά αποκαλείται «Τσουνάτη»    εμβολιασμένης  σε υποκείμενο  Αγριελιάς.  

 Η μεγάλη σπηλαίωση (κουφάλα) του δέντρου που χωρεί 4-5 άτομα,  κατά τους κατοίκους του χωριού, κατά την Τουρκοκρατία αποτέλεσε κρυπτή φύλαξης οπλών που είχαν τοποθετηθεί σε πιθάρι  κρυμμένο σε  λάκκο μέσα σε αυτή. Κατά τους κατοίκους  του χωριού επίσης κατά την κατάληψη της Κρήτης από τα Γερμανικά στρατεύματα το 1941, η ιδία κουφάλα  αποτέλεσε χώρο οπού συνεδρίασε «Επιτροπή» κατοίκων του χωριού αποτελούμενη από τους; Ιωαν, Μαρκουλάκη, Γεωργ, Θεοδωρίδη, Νικ. Ρενιέρη και Παπά Αντώνη Δημητριάδη, προκειμένου  να αποφασίσει για την αντίσταση  του χωριού στους κατακτητές. Από την ιδία κουφάλα πήραν όπλα κάτοικοι του χωριού κατά την μάχη που έγινε στον Άναβο εναντίον των Γερμανικών στρατευμάτων τον ίδιο χρόνο.

Αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ