| Στόχοι    |   Αντικείμενο    |   Συντελεστές    |   Δικαιώματα 

 Αρχική 

 Επικοινωνία 

 Χάρτης της Σελίδας 

     
 

 Πολιτιστικά χαρακτηριστικά

 
 
 
Πολιτιστικά χαρακτηριστικά

Τα ελαιόδενδρα λόγω της μακροβιότητας άλλα και σημαντικότητας των προϊόντων τους  διαδραματίζουν  σημαντικό ρόλο στην οικονομική, θρησκευτική, κοινωνική, πολιτιστική άλλα ακόμη και την πολιτική ζωή των ανθρώπων στις περιοχές που βρίσκονται.
Υπάρχουν επίσης  συγκεκριμένα ελαιόδεντρα σε διάφορες περιοχές που έχουν συνδεθεί κατά την διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας με μύθους ή διάφορα ιστορικά, ή θρησκευτικά γεγονότα  άλλα και με παραδόσεις των τοπικών κοινωνιών.
Έτσι, σε διάφορες περιοχές και ιδίως σε εκείνες όπου η ελαιοκαλλιέργεια  βρίσκεται στο επίκεντρο της απασχόλησης των ανθρώπων υπάρχουν σήμερα ελαιόδενδρα που έχουν συνδέσει την ζωή και σημερινή παρουσία τους με διάφορα ιστορικά γεγονότα (αποτέλεσαν κρυψώνες καταδιωκόμενων από κατακτητές, η χρησιμοποιήθηκαν για απαγχονισμούς κλπ)  συνδέθηκαν με τοπικές παραδόσεις, έθιμα, η διάφορες   θρησκευτικές δοξασίες. μπορούν έτσι  από την άποψη αυτή να χαραχτηριστούν «μνημειακά».
  
Αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ