| Στόχοι    |   Αντικείμενο    |   Συντελεστές    |   Δικαιώματα 

 Αρχική 

 Επικοινωνία 

 Χάρτης της Σελίδας 

     
 

 Θεραπευτικές πρακτικές, το νερό και το λάδι

 
 
 
«Η επάλειψη με το λάδι από το καντήλι της Αγίας Μαρίνας και η πόση αγιάσματος από το προσκύνημά της αποτελούν τις κύριες θεραπευτικές πρακτικές που εφαρμόζονται από τη λαϊκή πίστη σΆ όλη την Κρήτη, όπως και σε άλλες ελληνικές περιοχές. Εκτός από τη Βόνη, παρόμοιες δοξασίες ακούγονται στη Μεσαρά (Αγία Μαρίνα στο Σίβα, στη Μιαμού Καινουργίου) κ.α.. Ο ασθενής παίρνει λάδι απΆ το καντήλι και μΆ αυτό σταυρώνει τρείς φορές το μέτωπο ή το πάσχον μέλος του.
Η υπερφυσική επενέργεια που αποσκοπεί στην αποκατάσταση της υγείας θεωρείται ακόμη και σήμερα, άκρως αποτελεσματική, αν κρίνομε από το πλήθος των πιστών που παίρνουν λάδι και αγίασμα από τους ναούς».

Αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ