| Στόχοι    |   Αντικείμενο    |   Συντελεστές    |   Δικαιώματα 

 Αρχική 

 Επικοινωνία 

 Χάρτης της Σελίδας 

     
 

 Tο ξύλινο ελαιοπιεστήριο … του Δέφνερ

 
 
 
.... Το πρώτο πράγμα με το οποίον έπεσε το μάτι το ένα παμπάλαιο ξύλινο ελαιοπιεστήριο πελωρίων διαστάσεων, το οποίο εστέκετο εις μίαν αποθήκην του γειτονικού  σπιτιού, της οποίας η μισή σκεπή έλειπε...
Ημπορούσε να είναι και 2000 ετών, και από την εποχή του Αρχιμήδους ακόμη, γιατί παριστάνει ακριβώς τον τύπον του αρχαιοτάτου πιεστηρίου.
Η βάσει είναι ένα δοκάρι κυπαρισσένιο με 3,40 μήκους 60 πόντων πλάτους και 35 πόντων πάχους. Όμοιο είναι και το επάνω δοκάρι, το οποίον καταβιβαζόμενον συνθλίβει τις πετσέτες με τις ελιές. Δύο όρθια αδράχτια, χόνδρους 12 πόντων, το ένα εις απόστασιν μ. 160 από το άλλο ενώνουν τα δύο δοκάρια.
Το επάνω δοκάρι καταβιβάζεται με 2 στροφές (περινόημα) μάκρους 80 πόντων και αναβιβάζεται με 2 άλλες μικρότερες. Τέσσερις γεροί άνδρες χρειάζονται δια να περιστρέφουντες δύο επάνω στρόφες και να πιέζουν προς τα κάτω το επάνω δοκάρι.
(Επίσκεψη στο σπίτι του αυτοδίδακτου αρχαιολόγου Στυλιανού Μπουγκούκαρου από το Μ. Δέφνερ).
Μιχαήλ Δέφνερ, Οδοιπορικαί εντυπώσεις από την Δυτικήν Κρήτην Βιβλιοπωλείο Υ.Ν. Σιδέρη - Εν Αθήναις 1918

Αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ