| Στόχοι    |   Αντικείμενο    |   Συντελεστές    |   Δικαιώματα 

 Αρχική 

 Επικοινωνία 

 Χάρτης της Σελίδας 

     
 

 Στοιχεία του έργου

 
 
 

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIA 2000-2006 Ελλάδα – Κύπρος, Μέτρο 3.3: «Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών πόρων» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%.  (απόφαση 301056/ΥΔ5604/16.12.2005 όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 304682/ΥΔ11284/19.9.07 1η Τροποποίηση).

Στόχοι του Έργου

Το έργο αποσκοπεί στη διάσωση, ανάδειξη και προβολή του πολιτισμού της ελιάς και την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας Κρήτης-Κύπρου μέσα από κοινές δράσεις προβολής και ανάδειξης των φυσικών και ανθρωπογενών ελαιοκομικών μνημείων των δύο περιοχών. Ειδικότερα το έργο στοχεύει:

•    στη διάσωση και διατήρηση της υφιστάμενης αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
•    στην πληροφόρηση και ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για τη σημασία της ελαιοκομικής παράδοσης και την ανάγκη διαφύλαξης της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου
•    στην προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση ενός σημαντικότατου πολιτιστικού και τουριστικού πόρου που μόλις πρόσφατα άρχισε να προβάλλεται και να αναγνωρίζεται
•    στην ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων μεταξύ Κρήτης και Κύπρου αναφορικά με: (α) το φυσικό και ανθρωπογενές απόθεμα που αφορά την ελιά και διασώζεται σήμερα στις δύο περιοχές και (β) τις διαφορετικές εκφάνσεις πολιτισμικής δημιουργίας που έχουν σαν πηγή έμπνευσης την ελιά.

Στην υλοποίηση του έργου περιλαμβάνονται τα εξής:

•    Συγκέντρωση, επιλογή, καταγραφή και επεξεργασία αρχειακού, βιβλιογραφικού και φωτογραφικού υλικού σχετικού με πολιτιστική κληρονομιά της ελιάς στην Κρήτη
•    Κατασκευή ιστοσελίδας για το ευρύ κοινό και την επιστημονική κοινότητα
•    Παραγωγή DVD ROM και ντοκιμαντέρ με θέμα τον πολιτισμό της Ελιάς από την Κρήτη στην Κύπρο
•    Δημιουργία χωρικού συστήματος επιτόπιας προβολής σημείων πολιτισμικής διαδρομής (πινακίδων)
•    Διοργάνωση συνεδρίου στην Κρήτη και συνάντησης εργασίας στην Κύπρο
Αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ