| Στόχοι    |   Αντικείμενο    |   Συντελεστές    |   Δικαιώματα 

 Αρχική 

 Επικοινωνία 

 Χάρτης της Σελίδας 

     
 

 Ελιά και ελαιόλαδο της Ιεράπετρας

 
 
 
Το λάδι της ελιάς, από τον 16ο αιώνα και μετά, εθεωρείτο το πιο διαδεδομένο, προϊόν, η χρήση του οποίου είχε πρωταρχικό ρόλο στη διατροφή, στη λατρεία και στις οικονομικές συναλλαγές των κατοίκων της περιοχής. Η καλλιέργεια της ελιάς ήταν μια από τις σημαντικότερες και βασικότερες φροντίδες των κατοίκων της. Σύμφωνα πάντα με τις αναφορές των δικαιοπρακτικών εγγράφων, τις περισσότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις γης κάλυπταν οι ελαιώνες, που στο μεγαλύτερο μέρος τους ήταν συγκεντρωμένοι στο Μεγάλο Χωριό (τη σημερινή πόλη της Ιεράπετρας).

Στην περιοχή του Μεγάλου Χωριού είχε τα φέουδά του ο ισχυρότατος άρχοντας μισέρ Τζουάνε Μουδάτζος. Η βάση του πλούτου του ήταν η γεωργία και συγκεκριμένα το λάδι της ελιάς. Ο όρος λαδόσπιτα, που συναντάμε στις δικαιοπραξίες, μας παραπέμπει σε αγροτικές κατοικίες μέσα σε ελαιώνες, όπου διέμεναν οι αγρότες την περίοδο της συγκομιδής του καρπού της ελιάς.
Κατερίνας Χατζάκη, Πληροφορίες για την ελιά και το λάδι της Ιεράπετρας σύμφωνα με τη μελέτη των δικαιοπρακτικών εγγράφως της περιοχής κατά το 16ο αιώνα από το βιβλίο Πρακτικών συμποσίου.“Η ελιά και το λάδι στον χώρο και τον χρόνο”, Αθήνα 2003

Αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ