| Στόχοι    |   Αντικείμενο    |   Συντελεστές    |   Δικαιώματα 

 Αρχική 

 Επικοινωνία 

 Χάρτης της Σελίδας 

     
 

 Στα λιόφυτα παρέα με τον …Κονδυλάκη

 
 
 
Ο συγγραφέας Ιωαν. Κονδυλάκης, δάσκαλος, βρίσκεται στο Μόδι, χωριό της επαρχίας Κυδωνίας Χανίων, ως κυνηγός.

«Εισήλθεον εις την παρά το χωρίον μικράν κοιλάδα, την οποία επλήρου ο θόρυβος των καταγινομένων εις το λιομάζωμα Τούρκων και Τουρκισσών κατά το πλείστο. Του όζον θορύβου εδέσποζεν η φωνή νεαρού Τούρκου, όστι ανεβασμένο εις υψηλήν ελαίαν, της οποίας επριόνιζεν έναν ξηρόν κλάδον, τραγουδούσε συγχρόνως εις τον σκοπόν της εποχής: Τέσσερα φύλλα έχει η καρδιά τα δύο μου ΅χες καϋμένα...

ΑλλΆ έξαφνα ο θόρυβος εκείνος διεκόπτη και το άσμα του νέου έπαυσε, χωρίς να συμπληρώσει τον στίχον, παρετήρησα δε μιαν κίνησιν εις το λαγκάδι, ως να κατέλαβεν ανεξήγητος πανικός τους προ μιας στιγμής τόσον ήσυχους χωρικούς. Ο δε επί του δένδρου Τούρκος κατέβει μετά σπονδής, κατακρημνισθείς σχεδόν και τρέχων έγινεν άφαντος όπισθεν των φρακτών...».
Κονδυλάκης Ιωάννης, ο Γενή Μανόλης (από το κείμενο του Γιώργη Μανουσάκη: “Η ελιά και το λάδι στην ελληνική Λογοτεχνία).

Αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ