| Στόχοι    |   Αντικείμενο    |   Συντελεστές    |   Δικαιώματα 

 Αρχική 

 Επικοινωνία 

 Χάρτης της Σελίδας 

     
 

 Ανάγκη για προστασία & αξιοποίηση

 
 
 
Η προστασία και αξιοποίηση των μνημειακών ελαιοδέντρων δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι και σκόπιμη και επιβεβλημένη για πολλούς λόγους. Στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στην Κρήτη, αποτελούν σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και πολλά από αυτά συνδέονται με την ιστορία και τις παραδόσεις μας. Πέραν όμως από την ιστορική αξία τους, τα δέντρα αυτά αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις και μνημεία εξαιρετικού κάλλους, αφού το ανάγλυφο του κορμού και οι σπηλαιώσεις που παρουσιάζουν αποτελούν πραγματικά έργα τέχνης της φύσης, αδιαμφισβήτητης αξίας και σπουδαιότητας. Αξίζει επομένως και πρέπει να προστατευτούν και να αξιοποιηθούν και σαν μνημεία, αλλά και για την προβολή του κρητικού ελαιόλαδου, που έχει γίνει πια συνείδηση ότι πρέπει να επιδιωχθεί με όλους τους δυνατούς και πρόσφορους τρόπους.  

Ο ΣΕΔΗΚ στα πλαίσια αυτά άρχισε από το 2001 την επισήμανση των ελαιοδέντρων αυτών και βρίσκεται σε συνεργασία με τους Δήμους για την ανακήρυξη τους ως Μνημείων της Φύσης.
Ήδη επιχειρεί μέσα στα πλαίσια του προγράμματος «Ο Πολιτισμός της Ελιάς από την Κρήτη στην Κύπρο» του Interreg την καταγραφή και ανάδειξή τους με πινακίδες επιτόπιας προβολής και με παρουσίασή τους στην ιστοσελίδα και σε ειδικό ντοκιμαντέρ.
    
Ωστόσο, απαιτείται να γίνουν ακόμη έργα προστασίας, ανάδειξης και προβολής τους, με ανάπλαση του χώρου γύρω από αυτά και κατασκευή περίφραξης, συμβατής με το περιβάλλον και την ιστορία. Μια αναβίωση του «σηκού» των Μορίων ελαιών ασφαλώς θα πρέπει να αποτελέσει βασικό στόχο.
*    Παράλληλα όμως απαιτούνται και άλλες δράσεις για την περαιτέρω μελέτη και ανάδειξη των δέντρων αυτών
*    Μελέτες ή έρευνες για την ανάπτυξη μεθοδολογίας προσδιορισμού της ηλικίας τους.
*    Έκδοση πληροφοριακών έντυπων για την ιστορική, πολιτιστική και περιβαλλοντική αξία τους.    
*    Ένταξη των αξιολογότερων μνημειακών ελαιοδέντρων σε ενημερωτικούς πολιτιστικούς χάρτες και οδηγούς που μπορούν κατά περίπτωση να αναφέρονται σε γενικότερες πολιτιστικές διαδρομές (μονοπάτια) ή και σε ειδικές ελαιοκομικές διαδρομές (δρόμοι της ελιάς).
Αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ