| Στόχοι    |   Αντικείμενο    |   Συντελεστές    |   Δικαιώματα 

 Αρχική 

 Επικοινωνία 

 Χάρτης της Σελίδας 

     
 

 Ελιά Πανασού

 
 
 

ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ  ΕΛΙΑ - Παλιάμα  -   Μορόνι –  ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΟΥ

Το ελαιόδεντρο αυτό έχει ανακηρυχθεί  από τον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ)   σαν  «Μνημειακό» λόγω της ιδιαίτερης αισθητικής του ανάγλυφου και του μεγέθους  του κορμού του.
 Το Ελαιόδεντρο  αυτό που βρίσκεται στην θέση Αγ, Παρασκευή του ΔΔ Πανασός του Δήμου  Ρούβα (συντεταγμένες Ν35ο  07,670 και ΕΟ 24ο 59,165 και  υψόμετρο 447 m), ανήκει στην Εκκλησία   χαρακτηριζόμενο ως Μοναστηριακό και  είναι  ποικιλίας Χοντρολιάς  εμβολιασμένης  σε υποκείμενο  Αγριελιάς.
Ο κορμός του δέντρου έχει ειδική  αισθητική  και φέρει  αρκετά μεγάλη  χαρακτηριστική ημικυκλική  προεξοχή η οποία  του προσδίδει  σημαντική ιδιαιτερότητα.
Ο κορμός του δέντρου σε ύψος 0,8m από το έδαφος έχει   μέγιστη διάμετρο (4,20m) και  περίμετρο 10,60.m ενώ στην βάση  του δέντρου έχει μέγιστη διάμετρο 4,50m και περίμετρο 12,10m.

Αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ