| Στόχοι    |   Αντικείμενο    |   Συντελεστές    |   Δικαιώματα 

 Αρχική 

 Επικοινωνία 

 Χάρτης της Σελίδας 

     
 

 Ελιά Πεισίστρατου

 
 
 

Η ελιά του Πεισίστρατου

Δέντρο ηλικίας μεγαλύτερης των 2.500 ετών, που διασώζεται ακμαίο στον περίβολο της εκκλησίας των Αγίων Αναργύρων στην Αττική. Προέρχεται από τον ελαιώνα του Πεισίστρατου (560-527 π.Χ.) και έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο της φύσης. Ο Πεισίστρατος θεωρείται εκείνος που φρόντισε για τη διάδοση της ελιάς ως παραγωγικού δέντρου στην Αττική, η οποία «ψιλή και άδενδρος ούσα» κατεφυτεύθει με ελαιόδεντρα «Πεισιστράτου προστάξαντος». Με εντολή του οι ακτήμονες πολίτες έβγαιναν στους αγρούς και ενωμένοι, με ρούχα χωρικών, φύτευαν ελαιόδεντρα δημιουργώντας «πέλαγος» ολόκληρο ελαιοδέντρων σε όλη την Αττική. Το εισόδημα των ελαιοδέντρων τους αυτών φάνηκε στη συνέχεια με ειδικές διατάξεις σε ότι αφορά τα δικαιώματά τους. Το ίδιο δικαίωμα όμως δεν παραχωρείτο για τις Μορίες (ιερές ελαίες).
Αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ