| Στόχοι    |   Αντικείμενο    |   Συντελεστές    |   Δικαιώματα 

 Αρχική 

 Επικοινωνία 

 Χάρτης της Σελίδας 

     
 

 ΣΕΔΗΚ

 
 
 

Οργάνωση 

Ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ), αποτελεί ένα διαδημοτικό φορέα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συγκροτήθηκε με σειρά ιδρυτικών διαδικασιών το έτος 2000 και διοικείται με νόμιμα εγκεκριμένο καταστατικό.

Ο ΣΕΔΗΚ περιλαμβάνει σαν μέλη του, μετά από νόμιμες αποφάσεις των ΔΣ τους, 60 Δήμους της Κρήτης. Παράλληλα συνεργάζεται με πολλούς άλλους φορείς του νησιού που σχετίζονται με την ελαιοκομία όπως Νομαρχίες, ΤΕΔΚ, Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, Επιμελητήρια και Ιδρύματα.
Ο ΣΕΔΗΚ διοικείται από 9/μελές ΔΣ τα μέλη του οποίου είναι Δήμαρχοι εκλεγόμενοι για περίοδο 4 ετών, από την Γενική Συνέλευση και προέρχονται ανά δυο τουλάχιστον από κάθε Νομό της Κρήτης.

Έδρα του ΣΕΔΗΚ εχει οριστεί η ΤΕΔΚ Ρεθύμνου ενώ Γραφεία του λειτουργούν και στις ΤΕΔΚ των άλλων Νομών της Κρήτης.

Αποστολή

Η βασική αποστολή του ΣΕΔΗΚ, η οποία εξειδικεύεται με 18 επί μέρους στόχους του Καταστατικού του, περιλαμβάνει δύο βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά παρεμβάσεις σχετικές με την αναβάθμιση των συνθηκών στον τομέα της παραγωγής ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει δράσεις σχετικές με την βελτίωση των όρων στον τομέα της διάθεσης και εμπορίας.
Στον τομέα της παραγωγής βασικοί στόχοι είναι: Η αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση στην ποιότητα του ελαιολάδου, η μείωση του κόστους παραγωγής, προτάσεις για την βελτίωση των κανονισμών της ΕΕ, μελέτες για την καλύτερη αξιοποίηση των μέτρων της Ευρωπαϊκής και Εθνικής ελαϊκής πολιτικής, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από περιβαλλοντικά προβλήματα, ακραίες καιρικές συνθήκες, φυτονόσους κ.α.
Στον τομέα της διάθεσης βασικός στόχος είναι: Η αύξηση της κατανάλωσης του Κρητικού παρθένου ελαιολάδου, η ανάδειξη και προβολή της ανεγνωρισμένης υγιεινής, γευστικής και πολιτιστικής αξίας του και η προστασία της φημισμένης ποιότητας του.

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του ΣΕΔΗΚ περιλαμβάνουν:

1. Επεξεργασία προτάσεων για την βελτίωση και καλύτερη αξιοποίηση των μέτρων της Εθνικής και Ευρωπαϊκής ελαϊκής πολιτικής.
2. Μελέτες και προτάσεις για μέτρα και έργα για αντιμετώπιση προβλημάτων άρδευσης, φυτοπροστασίας, ζημιών από ακραίες καιρικές συνθήκες, επάρκειας εργατικών χειρών κ.α.
3. Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού όπως δελτίων, CD, ταινιών κ.α.
4. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων για έλληνες και ξένους τουρίστες στην Κρήτη
5. Έκδοση τακτικού ενημερωτικού περιοδικού
6. Οργάνωση διαγωνισμών ποιότητας, συσκευασίας και προβολής.
7. Δημιουργία Ιστοσελίδας για ενημέρωση παραγωγών και καταναλωτών
8. Οργάνωση εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής εκπομπής
9. Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις
10. Ίδρυση Εκθεσιακών Μουσειακών Κέντρων «Ελαιοθηκών» για ανάδειξη της υγιεινής, διαιτητικής και πολιτιστικής αξίας του Κρητικού ελαιολάδου.
11. Οργάνωση δικτύου διαπιστευμένων καταστημάτων αποκλειστικής χρήσης ελαιολάδου
12. Οργάνωση Συμποσίων, Ημερίδων, Σεμιναρίων.
13. Διαγωνισμοί εικαστικών μέσων για θέματα σχετικά με την ελιά και το ελαιόλαδο.

Διοίκηση

Το ΔΣ του ΣΕΔΗΚ, 3ο κατά σειρά, όπως προέκυψε μετά από την ψηφοφορία που έγινε στις 26-03-07 στο Ρέθυμνο, έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος Μαρινάκης Γεώργιος Δήμαρχος Ρεθύμνου
Αντιπρόεδρος από Ν. Λασιθίου Κουρουπάκης Νίκος Δήμαρχος Σητείας
Αντιπρόεδρος από Ν. Χανίων Μπομπολάκης Νίκος Δήμαρχος Βουκολιών
Αντιπρόεδρος από Ν. Ηρακλείου Ροδιτάκης Χάρης Δήμαρχος Επισκοπής
Γραμματέας Εθνικών Προγραμμάτων Καστρινάκης Νίκος Δήμαρχος Νεάπολης
Γραμματέας Διεθνών Προγραμμάτων

Νικολακάκης Γιάννης

Δήμαρχος Γουβών

Γραμματέας Διοικητικών Θεμάτων Κόκκινος Δημήτρης Δήμαρχος Κουλούκωνα
Γραμματέας Οικονομικών Θεμάτων Στρατουδάκης Μανόλης Δήμαρχος Κεραμειών
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Μαρκάκης Γρηγόρης
Οικονομάκης Φανούρης
Δήμαρχος Κρυονερίδας
Δήμαρχος Ρούβα
Επιστημονικός Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ: Δρ. Νικόλαος Μιχελάκης
Επίσημη ιστοσελίδα: www.sedik.gr
Αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ